شرایط ورود و خروج مشمولین

خروج از کشور تا قبل از سن مشمولیت ( با عنایت به این که سن مشمولیت از ابتدای ماه ۱۸ سالگی تمام است)نیاز بهاخذ مجوز ندارد. برای مثال متولد ۱۳۷۳/۰۵/۰۴ از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ به عنوان مشمول محسوب می شود وخروج وی تا ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ نیاز به مجوز سازمان وظیفه عمومی ندارد. در صورتی که فرد مشمول محسوب گرددحتما باید شرایط زیر را داشته باشند تا بتوانند از کشور خارج شود:

الف : مشمول فاقد غیبت باشد.

ب : وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشد(دانش آموز- دانشجو – طلبه فارغ التحصیل)

پ : وثیقه مورد نیاز را به سازمان وظیفه عمومی پرداخته باشند.

ت : گواهی اشتغال به تحصیل  یادرخواست مجوز خروج از کشور را ارایه نمایند.

ث :مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون    غیبت باشند.

فرآیند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمول به شرح زیر است.

 1.  ارائه اشتغال به تحصیل (دانشجویی و دانش آموزی ) به همراه وثیقه سفر مربوطه به وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه یا سکونت مشمول .
 2. صدور وارسال مجوز خروج از کشور توسط سامانه  وظیفه عمومی به پلیس گذرنامه ناجا.
 3. صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط گذرنامه ناجا.

انواع سفر و میزان وثیقه که مور نیاز است به شرح زیر تعریف می شود:

سفر علمی : ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

سفر غیر علمی: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰تومان

سفر نیمه علمی :۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

سفر مطالعاتی: ۵.۰۰۰.۰۰۰تومان

سفر زیارتی عراق و عربستان : ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد

افرادی که تمایل به ادامه تحصیل خارج از کشور دارند حتما باید فارغ التحصیل لیسانس و یا بالاتر باشند و در صورتی که وثیقه مورد نظر را قرار دهند می توانند مجوز خروج از کشور را دریافت کنند.

الف- معافیت خرید خدمت

 1. مهلت اجرای مقررات مصوب سال ۱۳۸۵ در خصوص معافیت خرید خدمت ،حداکثر تا پایان روز ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ تعیین شده و اجرای آن از ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ متوقف می گردد. بنابراین درخواست هایی که تا پایان روز ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ از سوی نمایندگی های خارج از کشور ثبت گردیده و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ از طریق اداره کل امور ایرانیان تحویل این سازمان می گردد قابل رسیدگی است.
 2. درخواست هایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ توسط نمایندگی های خارج از کشور ثبت شده و یا پرونده هایی که بعد از تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ تحویل این سازمان می گردد قابل رسیدگی نخواهد بود.

ب-تردد به داخل کشور

 1. کلیه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال درخارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند در هرسال حداکثر دوبار و مجموعا به مدت سه ماه به داخل کشور تردد نمایند.(شرایط اقامت خارج ار کشور در بند(ج) بیان شده است.)
 2. مشمولان مقیم خارج جهت دریافت مجوز تردد می بایست به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه و گذرنامه آنان پس از احراز شرایط ، ممهور به مهر تردد با عنوان «اجازه تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور» گردد. همچنین لازم است در متن اجازه تردد،به شماره و تاریخ ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح نیز استناد شود.
 3. مشمولانی که در اجرای مقررات مربوط ، جهت ادامه تحصیل از کشور خارج شده و دارای معافیت تحصیلی خارج از کشور هستند ،در شمول این مصوبه نبوده و حسب مورد از تسهیلات تردد دانش آموزی یا دانشجویی استفاده خواهند کرد.
 4. فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت در خارج از کشورکه به جهت همراهی با والدین ،دارای مجوز خروج از سازمان وظیفه عمومی هستند نیز در شمول این مصوبه نبوده بلکه می توانند در طول مدت ماموریت والدین مطابق مجوز صادره ، اقدام به تردد نمایند.
 5. با افراد موضوع بند (۳)و(۴)چنانچه ، از شمول مقررات مربوط خارج شوند ،به شرط داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج ،برابر این مصوبه رفتار خواهد شد.
 6. مهلت اجرای این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۵ است.

ج-اقامت خارج از کشور

افراد موضوع بند(ب)که دارای اقامت خارج از کشور با شرایط زیرباشند درشمول مقررات تردد قرار می گیرند:

۱-     داشتن حداقل سه سال افامت پیوسته در خارج متصل به زمان درخواست مجوز تردد.

۲-  اقامت خارج در هرسال کمتر از ۹ ماه پیوسته یا ناپیوسته نباشد.(نه ماه اقامت در خارج و سه ماه تردد به داخل کشور به عنوان یک سال اقامت محاسبه می شود.)

۳-  اگرسه سال اقامت مشمول در خارج در یک دوره چند ساله بوده ، می بایست پیوستگی بین سنوات اقامت با حداقل سه ماه اقامت در سال حفظ شده باشد.(این سه ماه فقط برای حفظ پیوستگی سنوات اقامت بوده و جزء اقامت سه ساله محاسبه نمی شود.)

مثال:چنانچه مشمولی در سال ۸۷ یازده ماه اقامت در خارج داشته ،در سال ۸۸ سه ماه ، در سال ۸۹ نه ماه ، در سال ۹۰ چهار ماه و در سال ۹۱ نه ماه اقامت داشته باشد به دلیل این که اقامت های وی در سالهای ۸۷ و ۸۹ و ۹۱ هرکدام حداقل نه ماه بوده و پیوستگی سنوات اقامت وی نیز در این دوره یعنی از سال ۸۷ تا۹۱ با حداقل سه ماه اقامت حفظ شده است . لذا در شمول ضوابط تردد قرار خواهد گرفت.

۴-  چنانچه مشمولی در چند سال گذشته ،سه سال و یا بیش تر اقامت در خارج داشته لیکن پیوستگی آن تا زمان درخواست مجوز تردد حفظ نشده باشد یعنی بین اقامت های قبلی تا زمان درخواست مجوز تردد، بیش از ۹ ماه فاصله ایجاد شده باشد اقامت های قبلی وی قابل محاسبه نخواهد بود.

۵-     اقامت درسن مشمولیت یا قبل از سن مشمولیت شرط نیست.

۶-  مشمولانی که تردد آنان در داخل کشور بیش از دوبار در سال یا بیش از سه ماه باشد از شمول مصوبه خارج خواهند شد.

تبصره:افرادی که دارای شرایط خاص می باشند وضعیت آنان در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه ،ادراه گذرنامه، نهاد ریاست جمهوری و سازمان وظیفه عمومی ناجا مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و در صورت تایید کمیسیون تردد آنان حسب مورد حداکثر تا یک بار دیگر و یا حداکثر تا سه ماه دیگر قابل افزایش خواهد بود